Håndbok for fritidsfiskeren

Format  ca 20,5 x 27 cm 

Omfang 176 sider

             160 bilder

Utgivelse mai/juni 2001 

Kan bestilles dirkekte fra KOM Forlag; komf@online.no

Pris 348.- kr (fritt tilsendt)

 Redaktør:
Stein Mortensen

Medforfattere: Frank Emil Moen, Kjell Innli,

Geir Sundet, Kåre Fure og Nils Aukan

Fotografer: Erling Svensen, Per Eide og Nils Aukan

Fra bokpermens bakside:

HVA ER FISKELYKKE?

Det sies at ti prosent av fiskerne får nitti prosent av fisken. "Fiskelykke" er et uttrykk vi ofte hører om personer som stadig fanger mer fisk enn de fleste. Studerer du disse toppfiskerne litt nøyere, oppdager du at det ligger mer enn flaks og tilfeldigheter bak suksessen. Nøkkelordene for et vellykket fiske er kunnskap, erfaring og tålmodighet.

Mellom disse permene er samlet bred kunnskap og mye erfaring. Tålmodigheten må du selv oppøve, men skaffer du deg innsikt i de muligheter vi alle har for å høste av havets delikatesser, har du mange flotte opplevelser i vente. - Skitt fiske! Boken er en praktisk oppslagsbok for fritidsfiskeren, med vekt på å få frem nyttig informasjon slik at amatøren har størst mulig utbytte av sine fisketurer. I boken er det også tatt med krepsdyr og skjell, og leseren får dermed en  tilnærmet samlet fremstilling av hva havets spiskammer har å by på.

Boken er rikt illustrert med foto og illustrasjoner av høy kvalitet.

Innhold

Det er tre hovedområder som behandles:

Artene

I tekst og bilder presenteres ca 50 fiskeslag, 10 krepsdyrarter og 10 ulike skjelltyper som alle er god mat og kan fanges langs norskekysten.

Fangstmetodene

Det gis en oversiktlig og utførlig beskrivelse av alle aktuelle fangstmetoder, fra stangfiske på land og havfiske fra båt, til setting av garn, teiner og line m.m.

Behandling og bearbeiding

Her får leseren svar på hvordan  fangsten skal oppbevares og hvilke ulike tilberedningsmetoder de enkelte råvarene egner seg for.

 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jf. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk