Slekta Pteraster


 

Foto E. Svensen
Artene i denne slekta tilhører familien Pterasteridae. Ved norskekysten har vi 3 arter i slekta Pteraster. Pteraster obscurus har 6 - 8 armer, og er her til lands kun funnet i Troms og Finnmark. De to andre artene: h.h.v. P. pulvillus og P. militaris finnes begge langs hele norskekysten. Vi har sett artene i slekta en rekke ganger - vanligvis relativt dypt.

Artene i slekta kjennetegnes av at ryggsiden er kledd med paxiller (med små pigger) som er forbundet med hverandre med en hud som nærmest danner et "hudtak" over kransene med pigger. I dette "hudtaket" er det en rekke små porer som åpnes og lukkes vilkårlig. Midt på ryggsiden er det en større pore (særlig godt synlig hos individet til høyre på siden) som er omgitt av kraftigere pigger. Langs skiveranden danner rekker med lengre pigger som er forbundet med hverandre med en tynn "hud" en finneaktig brem. Disse forhold kommer tydelig fram av bildene i boka. Et eiendommelig trekk hos sjøstjernene i denne familien er at porene i huden brukes som åndehuler og som yngelkammer. Vannet suges inn i de små porene, og presses ut gjennom den store sentrale poren. De aller fleste sjøstjerner har et planktonisk larvestadium. Det har ikke artene i denne familien. Yngelen utvikles direkte i nevnte hulrom.

Arten P. pulvillus har paxiller på ryggsiden med 8-15 pigger, mens P. militaris har paxiller med 2 - 4 pigger. Arten som er avbildet til venstre på denne siden (nederst i boka) synes å ha ca. fire pigger og skulle ut fra dette være P. militaris. Bilde av individet til høyre er ikke detaljrikt nok til å fastslå hvilken art det er snakk om. En tredje art i samme familie er Diplopteraster multipes. Denne arten har sugeføttene ordnet i fire rekker, mens artene i slekta Pteraster har sugeføtter i to rekker. D. multipes skal dog ha tydelig nettformet muskulatur på oversiden, noe disse individene ikke gir inntrykk av. Videre er den bare kjent fra relativt store dyp i Nord-Atlanteren (>500 meter).

Litteraturen sier at P. pulvillus skal ha en blek gullig farge, men P. militaris er gullig eller gulrød. P. militaris oppgis å finnes på dyp større enn 100 m, mens P. pulvillus finnes fra ca. 15 - 400 meters dyp. Sistnevnte når en diameter på ca. 40 mm, mens P. pulvillus oppgis å bli ca. 85 mm i diameter. Ut fra størrelse og dybdeutbredlese er den mest sannsynlige arten av disse P. pulvillus, mens antall pigger tilsier P. militaris.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk