Her følger det noen utdrag fra boka Dyreliv i havet - håndbok i norsk marin fauna
De tre første kapitlene i boka presenteres i sin helhet. Videre følger det "tilfeldige" oppslag fra resten av boka. Bildeguiden viser dyregruppene som er med i boka. Vær oppmerksom på at bildekvaliteten på internettsidene er betydelig forringet i forhold til i den trykte utgaven.
Klikk på bildene for å gå til et stort oppslag. Oppslagene er på opptil ca. 140 kb. Flere oppslag kommer!

 
s. 3 og s. 6 (forord)
Bildeguide
Bildeguide Bildeguide
Bildeguide
Kap. 1 Systematikk 
Kap. 1 Systematikk
Kap. 1 Systematikk
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 2 Marine naturtyper
Kap. 3 Svamp - innledning
Kap. 3 Svamp - innledning
Kap. 3 Svamp - innledning
 
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
 
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
 Kap. 3 Svamp - artsbeskrivelser
Avslutning svamp- start nesledyr
 Eks. s. 72-73  - hydroider
 Eks. s. 84-85 - stormaneter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, boka, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk