Lange - Molva molva

Lange - Molva molva
Foto E. Svensen
I likhet med brosma er dette en fisk som trives best på dypere vann. Men det er ikke uvanlig å treffe på yngre individer av arten på 15-30 m dyp. Legg merke til den lange skjeggtråden og de to adskilte ryggfinnene.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@kystnett.no ....på forhånd takk