Tangkvabbe      Lipophrys pholis

Tangkvabbe - Lipophrys pholis
Foto E. Svensen
Denne arten finner vi mellom tang og tare helt oppe i fjæresonen, og er den eneste av tangkvabbene som er registrert i Norge.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@kystnett.no ....på forhånd takk