6. UTGAVE!
Frank Emil Moen & Erling Svensen

Dyreliv i havet
NORDEUROPEISK MARIN FAUNA

BESTILL BOKA!

Bokanmeldelse www.bokkilden.no
Leserne gir boka 6
Aftenposten gir boka terningkast

768 sider         KOM forlag

SE OPPSLAG FRA
5. UTGAVEN

I 2014 ble den norske 6. utgaven av boken klar for salg. Sideantallet er det samme som for 5. utgaven, men det er tatt med en rekke flere arter gjennom omarbeiding og tillegg av tekst og flere fotografier. En rekke fotografier er skiftet.

I
november 2009 ble den svenske oversettelsen klar for salg. Den er basert på den norske 5. utgaven.

I
april 2008 lanserte vi den største revisjon og utvidelse av boken Dyreliv i havet så langt. 5. utgaven omfatter ytterligere 160 sider i forhold til 4. utgaven, og 224 sider mer enn 1. utgaven, og vil nå være på 768 sider. Her finnes det et betydelig økt antall artsbeskrivelser (691 arter er beskrevet), og et stort antall fotografier (1230). Vi har også tatt med arter som er vanlige ved De britiske øyer og ved nordsjøkysten, samt arter fra Svalbard og Østersjøen. Denne utgaven vil bli oversatt og gitt ut i Sverige i 2009.

I juni 2004 kom en engelsk utgave av boken. Denne er basert på den norske 4. utgaven.

I juni 2004 kom en 4. utgave i forbindelse med at Bokklubben Villmarksliv har boken som hovedbok for andre gang på tre år. Denne utgaven er nærmest identisk med 3. utgaven (kun noen mindre endringer).

I mai 2003 ga vi ut en revidert og ytterligere utvidet 3. utgave av boken. Undertittelen er nå endret til "nordeuropeisk marin fauna".

I januar 2000 ga vi ut en utvidet og revidert 2. utgave. Denne ble trykt opp i 9500 eksemplarer.

I mai 99 ble boka "Dyreliv i havet - håndbok i norsk marin fauna" utgitt. Allerede ved utgangen av året var de 6000 bøkene av den første utgaven distribuert. 

1. utgaven av boka er på 544 sider og inneholder ca. 1000 undervannsfotografier og mer enn 400 artsbeskrivelser. 2. utgaven er utvidet til 574 sider og inneholder enda flere artsbeskrivelser og fotografier. 3. og 4. utgaven er på 608 sider og inneholder ytterligere artsbeskrivelser og fotografier. 5. og 6. utgaven inneholder 768 sider. 

Dere vil fortsatt finne en rekke bilder og beskrivelser på disse internettsidene, men omfanget av arter og bilder er mye større i bokutgaven.

Marinbiolog og førsteamanuensis Torleiv Brattegard ved Universitetet i Bergen, redaktør i Sarsia og æresdoktor ved Univeristet i København har lest faglig korrektur og skriver blant annet dette på omslagets bakside

"Resultatet er blitt en leservennlig, aktuell og pålitelig innføring i de marine dyrs spennende verden. Boken er en opplevelse i seg selv, og den vil nok bli et viktig hjelpemiddel og en inspirasjonskilde for alle som har sjøen og dens hemmeligheter som hobby, studium, eller yrke. Den anbefales spesielt som den mest oppdaterte marinzoologiske faktabok på norsk for lærere i alle skoleslag og for personer i den offentlige naturforvaltning.”

Hans Chr. Alsvik (NRK) avslutter forordet med  følgende setninger:

"...Denne boka kan fortelle oss svært mye av det vi ikke visste eller vet, og den kan vise oss det i en imponerende samling fotografier. Når du har har den i hånden og begynner å bla, forstår du med ett at du har savnet den hele tiden, og at du kan få bruk for den. Hele tiden."

Boka har blitt til etter et felles ønske fra forfatter og fotograf om å presentere leseren for det fantastiske og mangfoldige dyrelivet som finnes under vann ved norskekysten. 

Boka omfatter et stort antall undervannsfotografier av i overkant av 400 forskjellige dyrearter, med tilhørende beskrivelser.  "Alle" dyrerekker i havet er representert, og leseren vil finne, med unntak av sjøpattedyrene,  de fleste dyrearter som vi observerer på grunt vann ved norskekysten.

Les mer om boka i dette prospektet og sjekk hvilke arter som er omtalt i norsk og vitenskapelig indeks

5. utgavens innholdsfortegnelse
 

      Forord 6
      Innholdsfortegnelse m. bilder 4
  1  Systematikk 9
  2  Marine naturtyper 16
  3  Østersjøen 28
 
4
  Et varmere hav 32
  5  Svamp - Porifera 38
  4  Nesledyr - Cnidaria 68

  5  Ribbemaneter - Ctenophora 176
  6  Flatormer - Plathelminthes 182
  7  Slimormer - Nematoda 188
  8  Priapulida 195
  8  Leddormer - Annelida 196

  9  Pølseormer - Echiura 233
10  Sipuncula  235

11  Leddyr - Arthropoda  236
12  Bløtdyr - Mollusca 350
13  Hesteskoormer - Phoronida 483
14  Armføttinger - Brachiopoda 484

15  Mosdyr - Bryozoa  488
16  Pigghuder - Echinodermata 504
15  Ryggstrengdyr - Chordata 562
16  Fisk 587
      Litteraturliste 738
      Ordforklaring  
      Systematisk liste  
      Indeks vitenskapelige navn  
      Indeks norske navn
      Etterord og takk   

Vi (forfatter/fotograf) har en del eksemplarer av 6. utgaven tilgjengelig for signering, og de som ønsker å bestille kan sende en epost. Husk oppgi full adresse og telefonnummer. Det gis avslag ved kjøp av flere bøker (å bestille kun 1 bok er forholdsvis dyrt pga av høy porto - det "lønner seg" å bestille to stk.  - fin gave :):

BESTILLING - norsk 6. utgave              Moen Marinbio Org.nr.
980 635 457

PRISER:
Priser forskuddsbetaling (bøkene sendes så snart innbetalingen er registrert på konto)
Kvittering følger boka. Ordinær pris i bokhandelen er kr 478,-:

1 stk. Dyreliv i havet - 6. utgave, samlet pris inkl. porto:   520,- kroner (det koster dessverre 178 kr å sende en bok...)
2 stk. Dyreliv i havet - 6. utgave, samlet pris inkl. porto:   800,- kroner (stk. pris inkl. porto 400,- kr)
3 stk. Dyreliv i havet - 6. utgave, samlet pris inkl. porto: 1200,- kroner (stk. pris inkl. porto 400,- kr)
4 stk. Dyreliv i havet - 6. utgave, samlet pris inkl. porto: 1600,- kroner (stk. pris inkl. porto 400,- kr)
5 el. flere bøker? Pris per bok inkl. porto er 375 kr.

Betaling skjer til Moen Marinbio, Vadlåsveien 23, 4374 Egersund, på konto nr. 9100 03 02088
(NB! Hvis navnet på betaler er ulikt navnet til den som skal motta boka, merk betalingen med bestillers navn).
Boken/Bøkene sendes så snart pengene er registrert på kontoen. Faktura med bekreftet forhåndsbetaling sendes i retur på epost.

SEND BESTILLINGEN PÅ EPOST TIL moen@marinbi.com

Følgende opplysninger bes tas med:


*Fornavn:

*Etternavn / Firmanavn:

*Gate / Postboks:

*Postnummer:   *Poststed:
                   
*Telefonnummer til den som bestiller boken (minst ett tlf.nr):
  
*E-postadresse til den som bestiller boken:

Hvis betalers navn er ulikt bestillers navn, gi informasjon om det. 
Andre merknader - f.eks. ønske om en bestemt hilsen (f.eks. hvis du ønsker å gi boka som en gave) informer om det.


Svensk utgave kan bestilles fra Nordstedts
For de som ønsker boken sendt til utlandet vennligst bestill den direkte fra KOM Forlag.
Engelsk utgave (basert på den norske 4. utgaven) kan bestilles hos AquaPress eller Amazon

Bokanmeldelse av Nils Petter Thuesen 
WWW.BOKKILDEN.NO -  INTERNETTBOKHANDEL 

Bokbegivenhet det tok fire år å lage
Dyreliv i havet – 
håndbok i norsk marin fauna 

Dette er «bibelen» for interesserte lesere, friluftsfolk, lærere og undervannsfotografer som ønsker å vite mer om det mangfoldige livet langs norskekysten. Flere hundre fargefotografier og en både klar og lettlest tekst, er blitt til den mest oppdaterte marinzologiske fagbok som foreligger på norsk.

Det er sjelden man kan føle at man har savnet en bok uten at å ha vært klar over det. Men nettopp denne tanken melder seg når man blar seg igjennom bilder og tekst om kystens dyreliv, fra lavtstående svamper til siste artsomtale, der den fine matfisken tunge setter sluttstrek på side 520. Boken er full av nye fargebilder som viser dyrene i deres rette miljøer, på bakgrunn av de mange naturtypene som presenteres før artsbeskrivelsene. Noen av bildene er unike i den forstand at de er de første som er tatt av det levende dyret på originalstedet. Det gjelder korallen sjøtre og korallarten Lopehlia pertusa, som danner rev blant annet i Trondheimsfjorden. 

Artsbeskrivelsene er ordnet etter latinsk navn, norsk navn (når det aktuelle dyret har et slikt), utbredelse, beskrivelse, levested og biologi. Det henvises ofte til nærstående arter, de aller fleste beskrevet andre steder i boken, slik at man kan sammenligne fellestrekk og forskjeller. På svært mange av sidene er det en rekke «godbiter» i form av interessante faktarammer.

Vi får blant annet vite hvorfor strandsnegler kalles kobbunger langs store deler av kysten vår, hvorfor sjøkrepsfisket i Kattegat og Skagerrak blir kritisert, hvorfor zoologer som studerer dyrs atferd er spesielt opptatt av stingsilda og mye annet. 

Leseren får også en mengde interessante tips som ikke finnes i vanlige lærebøker om dyreliv i havet. Påskens langfredag er for et eksempel en svært god tid å studere livet i fjæra på – grunnen er at forskjellen på flo og fjære da er på sitt største. Eller hvor det stedet på norskekysten finnes hvor det ikke eksisterer noen tidevannsforskjell, et såkalt amfidromisk punkt. Kulturhistoriske opplysninger og tips om uvant sjømat som smaker godt, er det også funnet plass til. 

Boken er en leservennlig og fascinerende innføring i havdyrenes verden, for alle som har hav og strand som hobby, yrke eller studium. Mange sjøfiskeentusiaster vil dessuten glede seg over tabellen over sportsfiskerekorder per juli 1998, og den som vil foreta et virkelig dypdykk, kan søke videre i den omfattende litteraturlisten. 

Bokens forfatter er marinbiolog Frank Emil Moen mens Erling Svensen, som har skrevet instruktivt om hvordan og hvorfor bildene ble tatt, har tatt bildene. 

Nils Petter Thuesen

BOKKILDEN    - EN INTERNETTBOKHANDEL


Her er poenggiving og uttalelser fra 5 lesere som har anmeldt 2. utgaven av boken i internettbokhandelen www.mao.no
Leseranmeldelser - Anmeldelser.

Strålende!
Dette er boken du ikke klarer deg uten hvis du har den minste interesse for hva som rører seg i havet -boken er glimrende for både amatører og profesjonelle biologer, lett å bruke og med gode artsbeskrivelser. I tillegg kommer alle faktaboksene med interessante og snodige tilleggsopplysninger om mange av artene. Spesielt de fargerike og detaljerte bildene er fantastiske, og burde gi enhver landkrabbe lyst til å melde seg på dykkerkurs
. Det eneste minuset med denne oppslagsboken er at den ikke ble utgitt tidligere, for den hadde virkelig vært god å ha når jeg studerte marinbiologi. Anbefales på det varmeste! (Poeng: 6 av 6)
mia

Et praktverk
Dette må da være den overlegent beste håndboken til marin fauna. Personlig har jeg rotet rundt i fjæra og fanget krek og kryp fra jeg var guttunge, og drevet aktivt med dykking i voksen alder, men jeg må bare innrømme at jeg kun har observert en brøkdel av de artene som blir beskrevet her.
At det i tillegg står så utfyllende om levested, næringsverdi, samt mengder av kuriositeter er med på å have boka, men det som gjør den til et virkelig praktverk er alle de flotte fargebildene.
De fleste bøker av denne typen er jo illustrert med tegninger, mens denne boka inneholder en utrolig mengde fotografier. Det er flott.
Anbefales til alle små og store som ferdes i fjæra og på havet. (Poeng: 6 av 6)
PeterPan

Biologipensum
Da jeg begynte å dykke oppdaget jeg fort at marin fauna var langt mer enn en blass motpol til livet på land. Det var liv over alt! For å få oversikt over alle de nye artene ble jeg anbefalt denne boka av meddykkere som faktisk har Dyreliv i havet som pensumbok i marin faunistikk ved NTNU. Boken brukes både før dykk for å finne ut hva jeg bør se etter og for artsbestemmelse etter dykket. Boken er grundig

nok til å identifisere sjeldne arter. Som bonus er det rikelig med faktabokser med interessante tilleggsopplysninger om mange av artene. I tillegg er det lagt inn noen veldig bra kapitler om norske korallrev og ulike faunatyper. Nå klarer jeg meg ikke uten (Poeng: 6 av 6)
Øyvind H.

En fantastisk verden under vann!
Jeg er hobbydykker og har alltid likt meg ved sjøen. Når jeg har snorklet, dykket eller fisket har jeg alltid fått øye på noe nytt. Og jeg har slått meg til ro med at jeg kanskje aldri får vite hva slags vesen dette var.
Men det var før jeg kjøpte denne! Dette er oppslagsverket alle har ventet på. Nå drar jeg bare hjem og slår opp i boken. Og jeg får vite hvem som møtte meg på dykket mitt. Hva som hektet seg på fiskekroken osv.
Og jeg har på en morsom måte lært mye mye mer om livet under vann. Anbefales på det sterkeste, også for dem som foretrekker landjorda. (Poeng: 6 av 6)
Aro

Alt du ikke visste fantes i havet!
Jeg har bodd ved sjøen hele mitt liv, og som barn bodde jeg omtrent i fjæra. Men denne boka ble en skikkelig øyeåpner! Den viste meg alt jeg ikke visste fantes i havet! Med fantastiske undervannsfotografier viser denne boka det utrolig rike og mangfoldige livet vi har i langs kysten vår. For første gang er en slik samling med undervannsfotografier samlet til et så omfattende verk som dette. Det hele er bundet sammen av lærerike artsbeskrivelser.
Kvaliteten på bildene er jevnt over meget bra, og viser oss landkrabber at verdenen under vann er en eksplosjon av farger, former og liv. Anbefales til alle som har den minste interesse av den marine faunaen ved kysten vår. (Poeng: 6 av 6)
Havengel

 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett
Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, boka, nyttig informasjon, eller annet.... moen#marinbi.com ....på forhånd takk