Sagartia elegans

Foto: E. Svensen 
Også denne sjørosen formerer
seg ukjønnet ved avsnøring fra foten.
 

Dette bidrar til at man ofte finner 
tette ansamlinger av arten. Individene 
i samme ansamling vil derfor være 
genetisk like (kloner), forutsatt at det 
er bare et opphav. Ses av bildet under.
 
 
 
 

Foto: E. Svenesen


 
Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@kystnett.no ....på forhånd takk