Leuckartiara octona     Leuckartiara-meduse

 
Foto E. Svensen
På Denne hydromedusen observeres også to hyperide amfipoder. På bildet ser man ikke den øverste delen av medusaen, da denne er bortimot helt gjennomsiktig. Tentaklene er sammentrekte. En godt artskjennetegn er de ennå ikke ferdig utviklede tentaklene som trer frem mellom de ferdig utviklede.

 
Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@kystnett.no ....på forhånd takk