Alcyonium digitatum      Dødningehånd


Foto: F. E. Moen 
Dette er kanskje en av de nesledyrartene som oftest observeres av dykkere. Koloniene opptrer på meget grunt vann. 

Innfelt i venstre billedkant ses de åttearmede polypparmene, og det hvite svelget.


 

  • Utbredelse: Meget vanlig i de nordlige deler av Europas kyster fra Biscaya til Island og Nord-Norge. Norskekysten nord til vest-Finnmark.

  •  
  • Beskrivelse: Denne arten danner karakteristiske læraktige, kraftig orangefargede kolonier. Den har fått sitt trivielle navn etter det inntrykk kolonien ofte gir på overflaten. Under vann er ofte de hvite polyppene ute, noe som gir et loddent inntrykk. Den læraktige ”huden” er som regel orange, men det er ikke uvanlig å se hvite eksemplarer. Polyppene har i likhet med de andre åttetallskorallene åtte polypparmer. Høyde opptil ca. 200 mm. Nydannede kolonier danner skorpeaktige lag på fast underlag. 

  • Levested: Som andre  filterspisere, er kolonien avhengig av god vannutskifting. Koloniene finnes helt oppunder laveste vannstand, gjerne i skyggefulle steder hvor algene ikke vokser. I strømeksponerte områder kan det stå store ansamlinger. Også meget vanlig i bølgeeksponerte områder. Ned til ca. 700 meter. Vanligvis i de øverste 100 meter.

  • Biologi: De fleste koloniene er særkjønnede, - noen er hermafroditter. Gyting av egg og spermier skjer i vinterhalvåret. De befruktede eggcellene danner frittsvømmende planulalarver. En interessant observasjon under kraftige makrolinser, er polypparmenes rytmiske bevegelser inn mot polyppmunnen. De åtte polypparmene føres en etter en inn i munnen for å slikkes ren. Tilsvarende bevegelser kan ses hos pigghuden brunpølse; Cucumaria frondosa.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996