Upogebia deltaura


 
Denne arten sees sjelden. Her fotografert ved Halden på 20 m dyp.
Foto: Stein Johnsen
  • Utbredelse: Arten finnes langs de europeiske kyster fra Svartehavet, Middelhavet og Spanias atlanterhavskyst, nordover til Vest-Norge. Hos oss er arten registrert fra Østfold til Hordaland. 
  • Beskrivelse: Artene i denne slekta er meget karakteristiske. Halen er kraftig og lang, og smalner tydelig av mot skjoldet. Førsteinntrykket gir assosiasjoner til de landlevende knelere. Haleplaten er meget bred og vifteformet. Skjoldet er oftest gulrødt, mens halens overside er mer lyserød. Kroppslengde vanligvis på om lag 80 mm, men eksemplarer på opptil 150 mm er kjent. Det første beinparet har kraftige sakser hvor kloens ubevegelige ytre "finger" er nesten like lang som det bevegelige sakseleddet (dactylus). Videre mangler den kraftige pigger på kloen, rett innenfor dactylus-festet. Dette skiller den fra en annen art i slekta; Upogebia stellata. Denne er betydelig mindre, kroppslengde opptil 50 mm. Den finnes i samme område som U. deltaura. Begge disse artene skilles fra andre i infraorden Thalassinidea ved at de mangler sakser på 2. beinpar. 
  • Levested: Arten finnes på bløt bunn fra noen få meters dyp, ned til ca. 40 meter. Den bruker huler som andre dyr har gravd.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96