Thoralus cranchii


 
E. cranchii er enda mindre enn dvergreka - bare 22 mm lang.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: I Europa fra Middelhavet nordover til Midt-Norge. Langs norskekysten nordover til Sør-Trøndelag.
  • Beskrivelse: Ligner på foregående art, Eualus pusiolus. Den blir opptil 22 mm lang, og fargen er som regel mørkebrun med lysere flekker. Rostrum er kort, og har tre tenner på oversiden, ingen under. Spissen er kløftet, hvorav den nederste spissen er plassert litt bakenfor den øverste. Rostrum er bare litt lengre enn øyestilkene, og høyere på midten enn foregående slekt, inkludert en annen art i denne slekt; Eualus occultus. T. cranchii kan videre skilles fra Eualus artene på at nest ytterste ledd (carpus) i 2. beinpar er delt inn i seks ringer, mens den hos Eualus er delt inn i 7-8 ringer. For sikker bestemmelse kreves det nærmere undersøkelse av disse forhold.
  • Levested: Finnes på ulike bunntyper, fortrinnsvis grunnere enn 30 m, ned til ca. 70 m.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96