Syscenus infelix


 
Dette er en «gigant» av en parasittisk isopode. Her er det en hvitting som er vert.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: I store deler av Nord-Atlanteren. 
    Beskrivelse: Halen er tydelig smalere enn kroppen, og arten mangler øyne. Bred haleplate som er litt tilspisset. Stor, opptil 44 mm lang. 
  • Levested: De voksne lever som parasitter på torskefisk (Gadidae). De unge er frittlevende i de frie vannmasser. (Individet på bildet sitter fastsugd til en ung hvitting på ca. 20 meters dyp.)
  • Biologi: Arten representerer en av de mange isopodene som lever som ektoparasitter på fisk. De voksne individene lever av vertens kroppsvæske, mens yngre frittlevende eksemplarer lever av dyreplankton.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jf. lov om opphavsrett 1996