Kamuflasjereke - Spirontocarus liljeborgi


 
SØKER 
BESKYTTELSE

I fjordene observeres S. liljeborgi ofte i tilknytning til muddersjørosa Bolocera tuediae. På enkelte av sjørosene kan det være flere titalls reker i forskjellig størrelse, stående i en krans under sjørosen. Sjørosa fungerer som effektiv beskyttelse, da den knapt er i stand til å trekke inn sine neslefylte tentakler.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Nordlig utbredelse i Europa. Finnes ved De britiske øyer, nordover til Nord-Norge, Spitsbergen og Grønland. Hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Denne reka kan med ett unntak skilles fra de andre norske rekene på den karakteristiske pannetornen (rostrum). Denne er meget høy, og markert. Skjoldet har to torner rett over øyet. Fargen er oftest lys rød, gjerne med rødbrune flekker. Tennene på den delen av rostrum som strekker seg bak øynene er av omtrent samme størrelse, og deres bakkant er glatt, ikke fint tagget som hos Spirontocarus spinus. Hos sistnevnte går tennene på rostrums ryggside, nesten helt til bakkant av skjoldet. Hos S. liljeborgi starter tennene på rostrum litt bak midten på skjoldet. Videre er S. spinus rostrum mer tverr i forkant, med to eller tre framoverrettete pigger av lik lengde. S. liljeborgi har rostrums ytterkant dratt ut i èn tydelig øvre spiss. S. spinus har videre en tydelig markert bakoverettet pigg i tredje haleledd. Den er betydelig mindre hos S. liljeborgi. Arten blir opptil 75 mm lang, noe større enn S. spinus, som blir om lag 60 mm lang. S. spinus har en nordlig utbredelse, og finnes hos oss fra Lindesnes til østlige Finnmark. Mangler fra Lindesnes og østover. 
  • Levested: S. liljeborgi er funnet på både hard og bløt bunn. Arten finnes normalt i dybdeintervallet fra ca. 30 – 300 m. Den er funnet så grunt som 20 meter, og nede på hele 1000 m. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96