Tangreke - Praunus flexuosus


 


Foto E. Svensen

  • Utbredelse: Store deler av nordøstlige Atlanterhav. Island. Østersjøen. Meget vanlig opp til Troms fylke.
  • Beskrivelse: Opptil 25 mm lang. Kalles på engelsk for kamelonreke fordi fargen er høyst variabel og tilpasset omgivelsene. Kan artsbestemmes ut fra de lange antenneplatene. Det er for øvrig flere arter innen samme slekt som lett forveksles. 
    Levested: Sitter ofte godt kamuflert på tang, tare eller ålegress. Grunt vann.
  • Biologi: Hos slekta Praunus tiltrekkes hannene av luktstoffer hunnen skiller ut i forbindelse med skallskifte. Paringen må skje innen tolv timer etter hunnens skallskifte. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen.
Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96