Blomsterreke - Pandalus montagui


 
Blomsterreka har i motsetning til dypvannsreka, vakker pigmentering . 
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Utbredt i Nordøst-Atlanteren fra De britiske øyer og Nederland, nordover til Nord-Norge. Hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Denne reka hører til samme slekt som den vanlige røde dypvannsreka, Pandalus borealis, som det drives rekefiske etter. P. montagui kan kjennes på følgende karaktertrekk; rostrum er lang, inntil 1,5 ganger lengden av skjoldet, og noe oppoverbøyd. Det har 10 - 12 tenner (vanligvis 10) på oversiden, hvorav 4 sitter inne på selve skjoldet. Det er ikke pigger på ytterste halvdel av rostrums overside. I underkanten av rostrum sitter det 5 - 6 tenner. Artene i denne slekta kan skilles fra strandrekene i slekta Palaemon blant annet på at 2. par bein mangler tydelige klosakser (for å finne 2. beinpar, start med å telle det bakerste 5. beinparet, fordi 3. par kjeveføtter forveksles lett med 1. beinpar). P. montagui har gjennomsiktig skall, med markerte rødbrune bånd, og flekker. På ryggsiden er det som regel mange små, runde, gule pigmentflekker. Pigmenteringen endres gjerne om natta, den blir da mer gjennomsiktig. Rogna er turkis av farge. Lengde opptil ca. 160 mm inkludert rostrum. Tar man hensyn til nevnte karaktertrekk bør ikke arten forveksles med andre arter. En annen art som lever på dypere vann, Pandalus propinquus, har tilsvarende rostrum som er mer markert oppoverbøyd. Denne har 3 av tennene på rostrums ryggside plassert på skjoldet. Videre er sistnevnte art ensfarget lys rød. 
  • Levested: Dette er den reka de fleste dykkere vil legge merke til. Den trives på relativt grunt vann, fra noen få meters dyp og nedover til flere hundre meter. De voksne individene går dypest. Hyppigst ved 5 - 15 m dyp. Alle bunntyper, men ser ut til å foretrekke hardbunn, og finnes gjerne blant alger.
  • Nytteverdi: Arten fiskes kommersielt i England og Skottland.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96