Palaemon elegans


 
Nede i strandkanten, gjerne i områder med sandbunn eller i littoralbasseng (fjærepytter), finner vi ofte strandreka. Den har karakteristiske gule ringer på beina, et fellestrekk den har med den andre strandreka - Palaemon adspersus. Sistnevnte har røde pigmentflekker på pannetornen.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Arten finnes i store deler av Atlanterhavet, Middelhavet og vestlige Østersjøen. Hos oss er den vanlig nord til og med Hordaland.
  • Beskrivelse: Opptil 60 mm lang. Skallet er mer eller mindre gjennomsiktig med gulbrune eller røde bånd og flekker. Beina har ofte gule bånd/ringer. Pannetorn (rostrum) er relativt lang, lett oppoverbøyd, med 7-10 tenner på oversiden, 3 under. To av tennene på oversiden sitter på selve ryggskjoldet. Nedre del av rostrum mangler røde pigmentflekker. Kan forveksles med Palaemon adspersus som har tilsvarende utbredelse, men blir 70 mm lang, har 6-7 tenner på rostrums overside, hvorav bare en sitter på selve ryggskjoldet. Denne har mange røde pigmentflekker på nedre del av rostrum, og kalles også for strandreke.
  • Levested: Lever på grunt vann mellom alger, ålegress, stein og på grus. På vinteren trekker de ned på noe dypere og varmere vann.
  • Biologi: Disse rekene har en forbløffende evne til å skifte farge etter bakgrunnen. Om natta konsentreres pigmentene i klumper, slik at de blir nærmest helt gjennomsiktige. Hunnen forlater grunt vann når hun skal legge egg, men trekker siden opp igjen. Hunnene blir rundt 4 år gamle, mens hannene trolig ikke blir mer enn to år gamle. Hannene blir betydelig mindre enn hunnene. Strandrekene spiser for en stor del rester etter døde planter og dyr. Dette fikk en kamerat erfare. Under vassing i fjæra en varm sommerdag ble føttene invadert av strandreker. De så ut til å ta godt for seg av døde hudceller. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96