Eremittkreps - Pagurus prideaux


Foto: Erling Svensen
Eremittkrepsen Pagurus prideaux fotografert på 25 meters dyp ved Stavanger.

Individet er omsluttet av sjøanemonen Adamsia palliata.

VISSTE DU AT...
Samliv mellom to arter betegnes symbiose i biologien. Man skiller mellom ulike typer symbiose. Hvis samlivet er en fordel for begge arter, kalles samlivet mutualisme. Gir samlivet den ene arten en fordel men er uten betydning for den andre arten, kalles samlivet kommensalisme. Hvis den ene arten har fordel av samlivet på bekostning av den andre, kalles samlivet for parasittisme.

  • Utbredelse: Fra Kapp Verde, i Middelhavet og nordover til norskekysten. Hos oss er arten kjent fra Vest-Agder til Trondheimsfjorden. 
  • Beskrivelse: De voksne er nesten alltid funnet sammen med sjøanemonen Adamsia palliata, og er derfor lett å bestemme. Skjoldlengden er rundt 14 mm. Dyret er brunrødt med lysere flekker, klørne lakserøde.
  • Levested: Treffes på grunt vann fra få meters dyp, vanligvis grunnere enn 40 m. Dypest om vinteren. Trives best på bløtbunn; mudder, sand eller grus.
  • Biologi: Eremittkreps må som kjent skifte sneglehus etter hvert som de vokser. De fleste individer av denne arten vil feste til seg en sjøanemone - Adamsia palliata, for å utnytte sjøanemonens beskyttende nesletråder. Hvis anemonen/krepsen blir forstyrret, skyter sjøanemonen ut fiolette nesletråder (acontier) fra kroppsveggen. Krepsen finner seg et ungt individ av sjøanemonen, som den holder fast under sneglehuset til anemonen fester seg. Anemonen reagerer trolig på kjemiske signaler som eremittkrepsen frigjør, og løsner villig fra underlaget som respons på signalet fra nettopp denne eremittkrepsarten. Hvis det er andre arter som prøver seg, vil den derimot suge seg bedre fast. Anemonen vil etter hvert vokse seg rundt hele sneglehuset, med munnåpningen med tentakelkransen nedenfor, og alltid rettet mot krepsens munnåpning. Anemonen fanger opp rester etter krepsens måltid, og slik får begge artene nytte av samlivet. Skulle krepsen bli nødt til å skifte sneglehus (anemonen utvider huset og gjør behovet for skifte mindre), tar den med seg den vakre sjøanemonen. Pardannelse observeres i mars måned. Skallskifte med påfølgende paring kan ut fra dette forventes å finne sted i mars - april. Hannene holder et fast tak i et av hunnens lemmer, og drar hunnene med seg med makt hvis de blir forstyrret. 


Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96