Porselenskrabbe - Pisidia longicornis

Bilde av Pisidia longicornis
Foto - Erling Svensen
Porselenskrabbe Pisidia longicornis fotografert ved Egersund på 10 meter's dyp.
Sitter på et tareblad dekket av posthornmark (Spirorbis sp.)

  • Utbredelse: Arten finnes fra Kanariøyene, inn i Middelhavet og nordover til Norge. I Norge er den registrert langs kysten nord til Trondheimsfjorden.
  • Beskrivelse: Dette er en liten, krabbelignende anomur som når en skallengde på 10 mm. Fargen er brunrød, mørkerød, med lysere underside. Den ene kloen er markert større enn den andre. Panneranden har tre tenner. Fem beinpar hvorav det siste er meget lite. Kan forveksles med en sjelden art, Porcellana platycheles med behårete lemmer, som er registrert på Sør-Vestlandet. 
  • Levested: Vanlig på grunt vann under mindre steiner, eller i grus. Er funnet ned til 100 m.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96