Pycnogonium littorale

Bilde av Pycnogonium littorale Pycnogonium littorale

Fotografert på 3 meters dyp ved Egersund
Foto: Erling Svensen


  • Utbredelse: Fra Sørvest-Grønland og Amerikas østkyst til Hvitehavet og Middelhavet. Utbredt langs hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Hunnens kroppslengde er 15-18 mm, hannen noe mindre. Beinvidde ca. 30 mm. Arten har fire par meget korte, solide bein. Gulhvit - brun. Blant havedderkoppene i det nordlige Atlanterhav kan den bare forveksles med en dypvannsart innen samme familie; Pycnogonum crassirostre. P. littorale har på ryggens midtlinje en nokså framtredende spiss knute på hvert kroppsledd, mens P. crassirostre har avrundete knuter. Den sistnevnte er også betydelig mindre (kroppslengde 10 mm), og finnes sjeldent grunnere enn 100 m. 
  • Levested: Arten lever i hovedsak på sjøanemoner eller hydroider. Sjelden på børstemarker. Arten er lyssky, og finnes på skyggefulle steder fra fjæresonen og ned til 1000 m dyp. Den er relativt vanlig på grunt vann, ofte fjæra, hvor man kan finne den under steiner festet på en sjøanemones fotskive.
  • Biologi: Arten er i likhet med andre havedderkopper særkjønnet, og det er hannen som bærer de befruktede eggene fram til klekking. Larvene lever parasittisk på hydroiden Clava


Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen.
Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96