Fløyelskrabbe  Necora Puber


 
Bilde av N.puber Svømmekrabber - Necora puber fotografert ved Kvitsøy på 20 meter's dyp.Krabbene har dannet par i forbindelse med forplantningen. 

 

Foto: Erling Svensen
  • Utbredelse: Arten er utbredt fra kysten av nordvestlige Afrika, nordover til Færøyene og Nord-Norge. Finnes også i Middelhavet og Svartehavet. I Norge er den bare observert på Vestlandet fra Rogaland til Sogn, og ved Lofoten. 
  • Beskrivelse: Dette er en stor svømmekrabbe med skallbredde på over 80 mm. 5. beinpars ytterste ledd er formet som åreblad. Skallets overflate er dekket av små hår som gir inntrykk av en skittenbrun farge. Områder uten hår på beina har en markert blåfarge, av og til rød. Den har karakteristiske røde øyne. Størrelse og farge er tilstrekkelig for å skille voksne individer fra andre svømmekrabber. På skallets framkant mellom øynene har den hele 7 - 10 små tenner, hvorav de to midterste er størst. 
  • Levested: Trives på steinbunn på grunt vann, men er observert på 70 m dyp. Denne store svømmekrabben er den raskeste og mest aggressive av krabbene våre, og den ”angriper” gjerne en dykker hvis den føler seg truet.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96