Korallkreps - Munidopsis serricornis


 
Korallkrepsen er en av de få artene som lever blant levende korallgrener - Lophelia pertusa.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: I Norden er arten kjent fra Færøyene, Bohuslän og langs norskekysten ved Østfold, videre fra Rogaland til Troms. 
  • Beskrivelse: Arten kan enkelt skilles fra de andre trollhummerne på pannetornens (rostrum) utforming og den karakteristiske gulbrune fargen. Rostrum er firkantet, oversidens lengdekjøl fortsetter forover i en tann. En enkel liten tann på hver side bakenfor denne (tidligere ble arten kalt tridentatus = med tre tenner). 1. beinpar er kraftige, kortere enn hos Munida-artene, med en rekke knuter og pigger. Skjoldets lengde er ca. 20 mm. 
  • Levested: Hardbunn. Arten finnes som regel i forbindelse med innsamling fra Lophelia-rev. Det antydes at den trolig er vanlig ved dype, vertikale fjellvegger, gjerne med overheng. Fotografiet i boka er trolig det første tatt av arten in situ. Den finnes på dypvannskoraller, mellom 50 - 180 m. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96