Muddertrollhummer - Munida sarsi


 
Munida sarsi er noe blekere og mer oransje enn sin nære slektning langfingerkrepsen, - Munida rugosa. 
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Utbredt langs hele norskekysten. Sveriges vestkyst.
  • Beskrivelse: Arten ligner meget på foregående art Munida rugosa, og omtalte Munida tenuimana. Sistnevnte er bare funnet dypere enn 200 m. M. sarsi kan skilles fra M. rugosa på de karaktertrekk som nevnes i beskrivelsen av M. rugosa. I tidligere beskrivelser av artene angis fargen å være rødlig for begge arter. Av observasjoner in situ (på originalstedet) kan det synes som om M. sarsi generelt er mindre rød, men mer lys oransje enn M. rugosa. Videre har M. sarsi færre hår på klosaksebeinas innerste ledd, og øynene er betydelig større enn øynene til M. rugosa. Lengden til M. sarsi er angitt til ca. 75 mm. 
  • Levested: M. sarsi er en dypvannsart som sjelden opptrer grunnere enn 70 m. Den er observert på Lophelia-rev på 52 meter.

 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96