Leopeophteira salmonis  Lakselus


 

Foto E. Svensen
Her ses en laks (Salmon salar) som er angrepet av lakselus.
  • Utbredelse: I store deler av laksens marine utbredelsesområde. Hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Parasitten er en sterkt omdannet hoppekreps som blir 10 - 30 mm lang. Hunnen har lange eggsekker som henger ut fra bakkroppen. 
  • Levested: Lever som parasitt, festet på huden av laksefisk.
  • Biologi: De tre første larvestadier er planktoniske. I det fjerde stadium fester den seg til fisken. Parasitten har en enkel livssyklus med bare en vert. Parasitten vokser som andre krepsdyr bare ved skallskifte, og må gjennom 9 skallskifter før den er kjønnsmoden. Lakselusa ernærer seg av blod, vevsvæske, hud og underhudsvev fra verten sin. Paringen foregår på verten, og de befruktede eggene legges i vannet. Fisk som er kraftig angrepet av lakselus har dype sår i huden, og vil ofte dø grunnet infeksjon av sopp og bakterier. Problemet er bare knyttet til fisken så lenge den er i saltvann. Lakselusa tåler ikke ferskvann, og vil dø få timer etter at fisken har vandret opp i elva. 
  • Økonomisk betydning: Lakselus skaper problemer for oppdrettsnæringen. Fisk som angripes avmagres og kan i verste fall dø som følge av sekundærinfeksjoner av sopp og bakterier. Angrep kan bekjempes med kjemiske midler, eller meget effektivt ved utsetting av leppefisk i mærene. Leppefisken spiser parasittene, og skaper ikke miljøproblemer.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen.
Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96