Liten svømmekrabbe - Liocarcinus pusillus


 
Bilde av L. pusillus Svømmekrabbe - Liocarcinus pusillus fotografert ved Egersund på 15 meter's dyp, delvis nedgravd slik vi ofte ser svømmekrabbene

PADLEÅRER
Svømmekrabber kjennetegnes ved at det ytterste leddet (dactylus) i det 5. beinparet er åreformet. Dette er en tilpasning som gjøre disse krabbene i stand til å svømme. Svømmingen kommer i stand ved at det bakerste beinparet beveges som en propell. Metoden brukes først og fremst i forbindelse med flukt.

Foto: Erling Svensen
  • Utbredelse: Fra Nord-Vest Afrika og nordover til Nord-Norge. Arten er observert langs norskekysten fra svenskegrensa nord til Lofoten.
  • Beskrivelse: Som det latinske navnet antyder er dette en liten svømmekrabbe. Skallbredden overstiger sjelden 25 mm. Fargen varierer mellom brun, rødbrun og gul. Området mellom øynene er noe fremskutt med tre korte, avrundete tenner. Den midterste tannen står fram foran de andre. Enkelte individer har en mørk, langsgående stripe på ryggskjoldet.
  • Levested: Finnes fra fjæra og ned mot 100 m. Foretrekker bunn bestående av fin grus, som den raskt og effektivt kan grave seg ned i. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96