Svømmekrabbe - Liocarcinus depurator


 
Bilde av L.depurator Svømmekrabbe - Liocarcinus depurator fotografert ved Egersund på 20 meter's dyp.

Legg merke til "padleårene" på bakerste benpar.

 

Foto: Frank Emil Moen
  • Utbredelse: Arten finnes fra Vest-Afrika og langs Atlanterhavskysten nord til Norge. Den er meget vanlig, og finnes langs hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Skallbredde i overkant av 50 mm. Fargen er svakt rødlig brun, til lys brun med mørkere flekker. Skallets overflate har rekker med små behårete vorter. Ytterste ledd på bakerste beinpar er omdannet til flate åreblad, og har fiolett farge.
  • Levested: Dette er den vanligste av svømmekrabbene våre, og kan ofte observeres på grus eller sandbunn hvor den raskt svømmer av sted hvis den blir forstyrret. Virker aggressiv. Ofte observert nedgravd i grusholdig sand. Finnes fra ca. 1 - 450 m dyp.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96