Svartstilket andeskjell - Lepas anatifera

Bilde av Lepas anatifera
Andeskjell som sitter fast på en US football, som trolig har drevet til vår kyst fra USA's østkyst.
Disse eksemplarene er levert samlingen til Vitenskapmuseet i Trondheim - NTNU. Tusen takk for lån av dette fotografiet!
 
VISSTE DU AT...
Navnet andeskjell er knyttet til overtro. Man trodde at enkelte andefugler ble klekket ut av andeskjellenes skall. Dette skyldes at man ikke kjente til endenes hekkeplass (bl.a. ringgås og hvitkinngås som hekker på ishavsøyer).
Foto: Per E. Fredriksen

  • Utbredelse: Arten er utbredt i Middelhavet, Atlanterhavet, Nordsjøen, og sjelden i den vestlige Østersjøen. Eksemplarer er funnet ilanddrevet så langt nord som på Spitsbergen og Grønland. 
    Beskrivelse: Vanlig lengde er 150 mm, men det er funnet eksemplarer med en totallengde på 800 mm. Dyret består av en lang tynn stilk og en “kropp” eller “hode” som omsluttes av en kappe. På kappen sitter det festet 5 kalkplater. Platene er ofte hvite med et blålig skjær, men kan også være gulhvite, skifergrå eller rustfarget med brune flekker. Kappeåpningens kant er ofte sterkt oransje. Den rustbrune stilken utgjør utstrukket ca. 2/3 av dyrets totallengde. Arten kan forveksles med andre, mer sjeldent, forekommende arter innen samme slekt - Lepas. En stasjonær art, Scalpellum scalpellum, lever fastsittende på hardbunn langs hele kysten fra ca. 50 - 100 m dyp. Denne har en meget kort stilk, og “kroppen” har 13 - 14 plater. 
  • Levested: Sitter festet til drivgods eller båter, og kan således opptre utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Dyra man finner langs norskekysten sitter som regel på tremateriale som har drevet hit fra sørligere deler av Atlanteren.
  • Biologi: Arten er tvekjønnet som de fleste andre cirripeder. Den har pelagiske larvestadier. Næringen fanges ved hjelp av de utstrakte fangarmene. Arten må i likhet med de andre innen slekten regnes som en gjest, da det ikke er kjent at den kan formere seg langs vår relativt kalde kyst. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen.
Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96