Idotea pelagica


 
Denne Idotea-arten er både mindre og rundere enn de andre. Antennene er meget korte, og haleplaten er avrundet med en meget liten spiss. Individet avbildet sitter på en brødsvamp.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Også denne ”tanglusa” har sin utbredelse i de nordligste delene av Nordøst- Atlanteren, fra Frankrike til Norge. Hele norskekysten. 
  • Beskrivelse: Denne arten kan relativt greit skilles fra de ovenfor beskrevne artene i slekta Idotea. Haleplaten er avrundet i enden, og har bare så vidt antydning til en pigg. Den blir opptil 10 mm lang. Korte antenner. Fargen er oftest grålig eller brunlig. 
  • Levested: I tidevannssonen og ned til få meters dyp. Trives best på svamp, alger, muslinger og rur, i eksponerte hardbunnsområder. Finnes lettest ved å undersøke flak av tettsittende små blåskjell, eller klumper av kalkalgen krasing (Corallina). 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96