Idotea neglecta


 
Haleplaten hos denne arten har én sentral pigg og rette eller konvekse sider.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: I nordøstlige Atlanteren fra Frankrike til Norge. Hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Ligner meget på foregående art, men kan skilles fra denne på haleplatens utforming. Hos I. neglecta er den mer tilspisset, og har en enkel pigg. Kroppen er relativt bred. Opptil 30 mm lang hos hannene, 16 mm hos hunnene. Ofte ensfarget, men av og til med hvite flekker. Arten ligner også meget på Idotea granulosa, men sistnevnte har smalere kropp, og mer tilspisset haleplate, med svakt konkave sider. 
  • Levested: Finnes i algebeltet fra tidevannssonen og ned til noen få meters dyp.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jf. lov om opphavsrett 1996