Idotea granulosa


 
I. granulosa er den eneste i denne slekta som har svakt konkave haleplatesider. 
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Arten finnes fra arktisk Norge til Frankrikes nordlige kyst. Hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Ligner meget på de to foregående artene, men er generelt smalere, og mindre. Haleplaten er tilspisset, og danner en relativt spiss vinkel. Sidene på haleplaten hos denne arten er svakt buet innover (konkav), ikke utover (konveks) som hos alle de andre Idotea-artene. Hannene blir opptil 20 mm lange, mens hunnene blir ca. 13 mm. Vanligvis ensfarget i brunt, grønt eller rødt, av og til med langsgående hvite flekker. 
  • Levested: Dette er en vanlig ”tanglus”, som ofte er å finne på ulike brunalger (grisetang, sagtang) på grunt vann.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96