Idotea baltica


 
Det er en rekke arter i slekta Idotea. De kan skilles fra hverandre blant annet på utformingen av haleleddet (telson). 
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Hele norskekysten, samt store deler av Nordøst-Atlanteren. 
  • Beskrivelse: Flattrykt fra oversiden. Hannen 30 - 40 mm lang, hunnen betydelig mindre. Fargen varierer, ofte grønn eller brun med hvite flekker. Hunnen som regel mørkere enn hannen. Haleplaten har hos de voksne tre spisser. Haleplatens utforming brukes for å skille artene i slekta Idotea fra hverandre. 
  • Levested: Finnes blant alger på grunt vann og i fjæra, og er meget vanlig langs de nordiske kyster. 
  • Biologi: Vegetarianer, ernærer seg på epifyttiske alger. Som en kuriositet kan det nevnes at det ofte forekommer en annen parasittisk isopod i rugeposen til enkelte av hunnindividene.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96