Stankelbenkrabbe - Inachus dorsettensis


  Bilde av I.dorsettensis
Foto: Erling Svensen Stankelbenkrabbe - Inachus dorsettensis fotografert ved Egersund på 10 meter's dyp.
Individet sitter på en tareblad som er delvis dekket av mosdyr (Bryozoa).
Krabbens skall er dekket av en svamp.
  • Utbredelse: Fra Sør-Afrika og langs store deler av det østlige Atlanterhav nord til Nord-Trøndelag. Middelhavet. Vanlig.

  • Kjennetrekk: Benene er meget lange. Skallet er grått eller lyst brunt, med rød-fiolette flekker på ryggsiden, og ofte som på bildet, dekket av svamp. Skallets lengde 30 mm, og bredde 27 mm, og trekantet eggformet. Pandetornen er kort og kløftet, med de to grenene sprikende fra hverandre. Bak hvert øye sitter det en tann. Hos I. dorsettensis sitter det en horisontal rekke med 4 torner rett bak øynene. Hunnene har klør som bare såvidt er lengre enn skallet, mens hannenes klør er nesten dobbelt så lange. En annen mindre vanlig art som denne kan forveksles med er I.phalangium. Denne har ikke de fire nevnte tornene bak øynene. I.dorsettensis bør greit kunne skilles fra Makropodia rostrata - vår andre stankelbenskrabbe, på de nevnte karaktertrekk.

  • Levested: Er funnet på alle bunntyper mellom 5 og 30 meter, men er også funnet på 110 meter.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96