Sjøgressreke - Hippolyte varians


 
Denne reka er liten og meget fargevariabel. Den kjennes blant annet på utformingen av pannetornen (rostrum), som er relativt kort. Rostrum har bare en pigg på oversiden. Den sitter i framkant av øynene.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Utbredt i store deler av det nordøstlige Atlanterhav. Middelhavet. Nord til Lofoten/Vesterålen.
  • Beskrivelse: På engelsk kalles denne lille reka for ”chameleon prawn” - kamelonreke. Den finnes i utallige fargevarianter i rødt, grønt eller brunt, godt tilpasset sitt skjulested. Et meget spesielt trekk er at den om natta, uansett farge om dagen, blir vakkert farget i blått/blågrønt. Etter mørkets frambrudd trenger den med andre ord ikke investere i å kamuflere seg ved hjelp av sine kromatoforer, og får dermed sin opprinnelig farge. Liten, opptil 32 mm lang. Rostrum er rett, og har bare en tann på oversiden, rett foran øyet. Arten tilhører familien Hippolytidae, som karakteriseres ved å ha tydelige sakser på 1. beinpar (pereopod), og at 1. beinpar er markert kraftigere enn 2. beinpar. De fire siste rekene tilhører samme familie. 
  • Levested: Trives på grunt vann blant alger og ålegress. Funnet ned til 150 m. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96