Tangloppe - Gammarus locustra


 
Paring hos tangloppene foregår hele året. Neste gang du er i fjæra, løft på en stein og studer disse små eiendommelige krypene. Sannsynligheten for å finne individer som har dannet par er stor, da paring foregår i om lag 90 % av disse amfipodenes liv. 
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Hele nordlige Atlanteren sør til Kanariøyene, Østersjøen. Hos oss finnes arten langs hele kysten, og regnes ofte som vår vanligste amfipode. 
  • Beskrivelse: Svarte, nyreformete øyne. Lengden til hanner er ca. 20 mm, betydelig større enn hunnene. Arktiske individer, eller individer som lever på dypere vann, kan bli opptil 50 mm lange. Farge brun-grønn, med en rød flekk på 1.- 3. bakkroppsledd. Forveksles hyppig med andre Gammarus-arter.
  • Levested: Meget vanlig i fjæresonen blant tang og under steiner ned til 100 m. Tåler brakkvann og finnes ofte ved elvemunninger. Ved å lette på steiner i fjæresonen, eller lete blant tang, vil man ofte komme over arter i denne slekta. 
  • Biologi: Ofte kan man observere at to og to individer henger sammen. Dette er en del av paringsakten. Hannen vil i god tid i forkant av selve paringen feste seg til ryggen av hunnen. Selve paringen kan ikke skje før rett etter hunnens skallskifte. Hvis hunnen har paret seg tidligere vil den ha befruktede egg i en rugepose under buken. Paringen innledes umiddelbart etter at de befruktede eggene fra forrige paring er klekt. Hannen hjelper hunnen med skallskiftet. Umiddelbart etter skiftet, legger han seg på tvers av hunnen og tømmer sæden under hunnens buk. Hannen forlater hunnen rett etter paringsakten. Hunnens ubefruktede egg gytes til rugeposen, og befruktningen finner sted rett etter paringen. Seansen må finne sted over en kort tidsperiode, da hunnen bare er paringsdyktig i få timer etter skallskifte. “Svangerskapets” lengde er temperaturavhengig, og varer fra 9 - 25 døgn. De nyklekte ungene kan bli kjønnsmodne allerede etter én måned (avhengig av temperaturen). Hunnene legger egg til siste slutt, inntil 7 ganger før de dør. De har da rukket å bli i underkant av ett år gamle. 
Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96