Krinakrabbe - Galathea strigosa


Foto - Erling Svensen
Krinakrabbe - Galathea Strigosa fotografert ved Egersund på 15 meter's dyp

Arten kjennes lett på den markerte blåfargen
 

  • Utbredelse: Meget vanlig i hele det nordøstlige Atlanterhav fra Kanariøyene og nordover til Nordkapp. Rødehavet. I Norge finnes arten langs hele kysten.
  • Beskrivelse: Meget karakteristisk farge, rødbrun med markerte blå striper. Av trollhummerne er denne den største hos oss. Kroppslengden kan overstige 100 mm. Pannetorn med 3 par markerte sidetenner. Det 1. beinparet med klørne er besatt med pigger og hår. Spesielt for G. strigosa er at klørne har en rekke med tagger på håndens ytterkant. Blåfargen gjør at den ikke kan forveksles med andre arter hos oss.
  • Levested: Arten opptrer ofte i stort antall på hardbunn, fra noen få meters dyp og ned til 600 m. På dagtid oppholder den seg skjult under steiner eller i sprekker. Om natta kommer den fram for å søke næring, og først da kan man som dykker få forståelsen av hvor mange individer det kan være på enkelte hardbunnslokaliteter. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96