Galathea squamifera

 

Foto: E. Svensen
Den mørke fargen skiller denne arten fra alle våre andre arter trollhummer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   • Utbredelse: Fra Middelhavet og nordover til Fosen på norskekysten.
  • Beskrivelse: Dette er den nest største arten innen slekta Galathea. Totallengden er opptil 65 mm, hvorav skjoldet (kropp uten hale) er opptil 32 mm langt. Arten ligner på krinakrabbe, G. strigosa, men skilles på den manglende blåfargen og det brunsvarte skallet. Pannetornen har fire tenner/pigger på hver side. Den bakerste er mindre enn de andre. Den midterste piggen i rostrum er større, og peker bare et lite stykke foran sidepiggene. De juvenile individene er ofte røde, og kan lett forveksles med andre Galathea-arter, særlig G. dispersa. De voksne individene kan skilles fra alle de andre artene på den brunsvarte fargen. 
  • Levested: Trives på hardbunn dominert av grov sand, fra overflaten og ned til bare noen titalls meters dyp. Dukker ofte opp hvis man vender på mindre steiner.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96