Dvergreke - Eualus pusiolus


 
Individet avbildet sitter på lærkorallen dødmannshånd - Alcyonium digitatum.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: I Europa fra Biscayabukta nordover til Island og Nord-Norge. Hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Dette er en liten reke, opptil 28 mm lang. Fargen varierer, ofte skarp flekkvis pigmentering i grønt, rødt og/eller brunt. På skjoldet rett under øyet, sitter det en pigg. Også pigg på skjoldets nederste fremre hjørne. Skjoldet er relativt stort. Rostrum er kort, jevnt tilspisset, bare litt lengre enn øyestilkene, med 2-5 tenner på oversiden, og uten tenner på undersiden. Spissen på rostrum er ikke kløftet, som hos en lignende art; Eualus occultus, som også finnes ved vår kyst.
  • Levested: Finnes på grunt vann, ned til ca. 150 m. Gjerne hardbunn.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96