Eualus gaimardii


 
Individet avbildet har hode- , brystpartiet fylt med rogn, og er snart klar til gyting. Her sitter hun på 55 meters dyp, mellom levende greiner av steinkorallen Lophelia pertusa
Foto: F. E. Moen
  • Utbredelse: Nordlig utbredelse. Utbredt fra de nordlige deler av De britiske øyer, nordover til Nord-Norge og Spitsbergen. Ved vår kyst er arten registrert fra Rogaland til Finnmark.
  • Beskrivelse: Denne reka minner i første øyekast mye om dypvannsreka Pandalus borealis, som vi driver utstrakt fiske etter. Pannetornen (rostrum) er markert kortere, og skallet er nærmest gjennomsiktig hos slekta Eualus. Videre er de karakterisert med kraftig skjold. E. gaimardii kan skilles fra de andre artene i familien på rostrums utforming og lengde. Rostrum er om lag halvparten så lang som hode/bryst-parti. Rostrums overside har 5 – 7 tenner, hvorav to sitter på skjoldet. Undersiden har 3 – 5 tenner. Denne reka er med sine opptil 100 mm den største i denne familien. Skallet er mer eller mindre gjennomsiktig, med rødbrun pigmentering. De indre organer er synlige gjennom skallet.
  • Levested: Arten finnes på sand-, hard- og bløtbunn, fra fjæra ned til ca. 300 m. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96