Sandreke/Hestereke  - Crangon crangon


 
Sandrekene er flattrykte fra oversiden, noe som skiller dem fra de fleste andre reker.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: I det nordlige Atlanterhav og Stillehavet. Hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Lengde opptil 90 mm, men vanligvis rundt 50 - 70 mm. Grålig med mørke flekker. Mer flattrykt fra oversiden enn de karakteristiske rekene. Pannetornen er meget kort, bare halve lengden av øynene. Ryggskjoldets overside har en torn midt i, og en på hver side. Kan forveksles med Crangon allmanni, men sistnevnte lever noe dypere (10 - 250 m). C. allmanni har i motsetning til C. crangon to tydelige lengdekjøler på oversiden av bakerste ledd.
  • Levested: Vanligvis grunnere enn 10 m, men er funnet helt ned på 150 m dyp. Finnes også i brakkvann.
  • Biologi: Om dagen ligger sandreka som regel nedgravd med bare øynene stikkende opp av sanden. Den ernærer seg på alger, børsteormer og mindre krepsdyr, men kan også ta fiskeyngel og andre reker, sågar av egen art. Jakten foregår om natta og for en stor del ved hjelp av luktesansen. Sandreka legger egg to ganger i året, første gang fra midten av april. Larvene lever pelagisk (fritt i vannet) i ca. 5 uker i de frie vannmasser før de bunnslår. En reke på 75 mm er minst 3 år gammel. 
  • Nytteverdi: Sandreka fanges og spises i flere land, men smaken er varierende ut fra fødevalget, og anses i noen områder for å være uspiselig.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96