Strandkrabbe - Carcinus maenas

Bilde av Carcinus maenas Strandkrabber - Carcinus maenas som parer seg, fotografert ved Egersund på 3 meter's dyp.

Paringen foregår med hannen i misjonærstilling over hunnen
Foto: Erling Svensen
  • Utbredelse: Arten er utbredt i alle verdenshav. I den østlige Atlanteren finnes den nord til Troms fylke.
  • Beskrivelse: Grønn eller brunlig overside med mørkere marmorering. Undersiden lys gul. Skallbredde opptil 80 mm, lengde 60 mm. Strandkrabben har fem brede spisse tenner på hver side av øynene, og tre avrundete tenner mellom øynene. 
  • Levested: Meget vanlig på grunt vann. Opptrer både i saltvann og i brakkvann. Finnes ofte under steiner i fjæra. Den er vanlig både på hardbunn og bløtbunn. Strandkrabben opptrer mer sjeldent på dypere vann ned mot 200 m.
  • Biologi: Strandkrabben spiser nær sagt det som måtte være tilgjengelig. Strandkrabber med utrogn er funnet gjennom hele året, og tiden for bunnslåing av de frittsvømmende larvene varierer. Paringsritualet er for en stor del det samme som for foregående art taskekrabben. Strandkrabben er rask, og for dykkere kan den virke aggressiv.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jf. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk