Skipsrur - Balanus crenatus


 
Skipsrur Balanus crenatus 
fotografert ved Egersund 
på et par meter's dyp.


 
 
Foto: Erling Svensen
  • Utbredelse: I Europa finnes arten i Middelhavet og nordover Atlanterhavskysten nord til Arktis. Sjelden i vestlige deler av Østersjøen. Hele norskekysten. 
  • Beskrivelse: Platene som danner lokket gaper noe i spissen slik at det dannes en liten åpning. Sideplatene er glatte, og som regel skinnende hvite. De spriker litt fra hverandre i øverste del. Basis (underlaget) er forkalket. Sjelden over 20 mm bred, med en høyde på opptil 45 mm.
  • Levested: Skipsruren sitter på båtskrog, bryggestolper, havnemurer, bøyer og steiner, eller annet hardt underlag. Også på blåskjell (M. edulis) og O-skjell (M. modiolus). Som regel å finne på grunt vann, men er unntaksvis funnet dypere enn 100 m. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen.
Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96