Steinrur - Balanus balanus

Bilde av Balanus balanus Steinrur Balanus balanus 
fotografert ved Egersund 
på 15 meter's dyp.
Foto: Erling Svensen

  • Utbredelse: Utbredt på den nordlige halvkule, i Europa fra Franz Josef Land til Den engelske kanal. Langs hele norskekysten:
  • Beskrivelse: Større og kraftigere bygget enn foregående art. Diameter på 20 - 30 mm, men kan bli opptil 50 mm. Omtrent like høy som lang. Et godt kjennetrekk er artens lokkplater, som stikker markert opp og danner et “nebb” på toppen av dyret. “Nebbets” spiss er nesten alltid fiolett. Formvariabel, med store lokale forskjeller, men som regel er skallplatene sterkt foldet. Bryter man dyret løs fra underlaget vil man se at “bunnen” er forkalket. Fargen varierer fra hvit til gulbrun. Tar man hensyn til nevnte karakteristika bør ikke arten forveksles med noen annen art. På større dyp, 40 - 300 m, finner man arten Chirona hammeri (ikke avbildet) som kan bli hele 90 mm høy og 70 mm i diameter.
  • Levested: Sitter fastvokst til steiner eller bløtdyrskall ved laveste vannstand og ned til flere hundre meters dyp. Også observert på krepsdyrskall.
  • Biologi: Er tilpasset et liv på noe dypere vann enn fjæreruren, og vil ikke være å finne i fjæresonen. Ellers er forhold knyttet til levesett og forplantning stort sett de samme som for foregående art. 
Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen.
Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96