Pinnekreps - Astacilla longicornis


 
YNGEL-
PLEIE


Pinnekrepsen har yngelpleie, og nyklekte unger klamrer seg fast til hunnens lengste antenner.

Oftest ser vi arten på bløtkorallen sjøbusk.

Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Utbredt fra Portugals kyst nordover til Norge. Arten er registrert fra Østfold til Vesterålen. Også registrert i Varanger.
  • Beskrivelse: Med sin særdeles slanke og langstrakte kropp, er denne slekta grei å bestemme. Det er registrert 5 arter i denne slekta ved vår kyst, hvorav omtalte art er den vanligste. Hos denne arten er det hunnene som blir størst; opptil 30 mm lange. Hannene blir ca. 10 mm lange. Midt på kroppen dekker et eneste ledd om lag halve kroppslengden. Leddet mangler lemmer, slik at disse deles i en fremre, og en bakre gruppe. 2. par antenner består av to meget lange ledd, og en kort flerleddet ”pisk” (flagellum). 
  • Levested: Arten finnes hos oss fra om lag 10 m dyp, og ned til mer enn 100 m. Den observeres ofte på dypvannskorallene sjøbusk, - Paramuricea placomus, og risengrynskorall, - Primnoa resedaeformis, og andre bløtkoraller. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jf. lov om opphavsrett 1996