Håret eremittkreps - Anapagurus chiroacnathus


 
Denne eremittkrepsarten kan skilles fra alle andre norske arter på de hårete beina.
Foto: Erling Svensen
  • Utbredelse: Utbredt i Europa fra Middelhavet til Midt-Norge. Ved norskekysten finnes den nordover til Nord-Trøndelag. 
  • Beskrivelse: Denne lille eremittkrepsen kjennes på den sterke behåringen på klør og ben. Skjoldet er opptil 6 mm langt. Skallets framkant er avrundet, med to markerte tenner i hvert av de fremre hjørnene. Lange øyestilker som er jevnt tykke, litt lengre enn den harde delen av skjoldet. Øyestilkene når forbi 2. ledd i de små følehornenes stamme. Flere eremittkrepser har hårete klør, men de betydelig hårete beina er denne arten alene om ved vår kyst. 
  • Levested: Trives på relativt grunt vann, bløt bunn fra 10 – 140 m. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96