Spøkelseskreps - Caprella linearis

Bilde av Caprella linearis Spøkelseskreps
Caprella linearis
fotografert ved Egersund
på 10meter's dyp.

På bildet til venstrekan man
tydelig se de to kraftige klørne
på 1. og 2. kroppsledd.
På 3. og 4. kroppsledd ses
de kølleformede gjellene.

Legg også merke til de
bakerste tre beinparene
som er utviklet som gode
ankerfester.

Under ses spøkelseskreps
som sitter tett på brødsvamp
Caprella. sp
Foto: Erling Svensen

  • Utbredelse: Arten er utbredt i alle nordlige hav, og finnes langs hele norskekysten.
  • Beskrivelse: Denne arten er relativt stor. Kroppen er lang og tynn, hannen inntil 32 mm lang, hunnen inntil 14 mm. Fargen rød eller grønnlig, med lyserøde øyne. Spesielt er to markerte “torner” på oversiden av 5. kroppsledd, og en “torn” på 6. kroppsledd. 3. og 4. kroppsledd mangler bein, men har kølleformete gjeller. Arten kan til tross for disse karakteristika forveksles med C. septentrionalis, som også er relativt vanlig langs hele norskekysten. Denne arten har som regel mørkerøde øyne, og blekgrønn til olivenbrun kroppsfarge med svarte flekker. En tredje art, Phtisica marina, på samme størrelse, og som også er utbredt langs hele kysten, kan skilles fra de to foregående på at den har bein på 3. og 4. kroppsledd, og klubbeformete gjeller både på 2., 3. og 4. kroppsledd. 
  • Levested: Arten sitter festet til underlaget ved hjelp av klørne på de bakerste beinparene. De trives best på steder med god vannbevegelse. På brødsvamp (Halichondria panicea) kan individene sitte tett i tett. Sitter også festet til alger og hydroider. Dybden er som regel beskjeden, fra nederst i tidevannsonen, ned til ca. 65 m.
  • Biologi: Hunnene har rugeposer på 3. og 4. kroppsledd. Arten er i likhet med de fleste spøkelseskreps predatorer, og ligger i “bakhold” mens den venter på sitt bytte. Arten har evne til å skifte farge etter omgivelsene, og kroppsformen gjør den meget vanskelig å få øye på. 


Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett.